čo je intarzia

 

Intarzia je starodávna drevárska technika skladania a rezania dýh (veľmi tenkých plátov dreva) z rôznych druhov a farieb dreva, tak aby vytvárali nejaký obraz. V skratke sa dá povedať, že je to maľovanie drevom.
V podstate ide o plošnú mozaiku, ktorá je vytváraná drevinami rôznych farebných odtieňov. Dýhy sa najprv vyrežú do požadovaného tvaru, potom sa zložia dokopy a nalepia na podklad. Režú sa pomocou špecialnych nožov na intarziu, skalpelom, orazávačom, alebo lupienkovou pílou buď ručnou alebo elektrickou (dekupírkou).
Výhodou lupienkovej píli a dekupírky je presnejší rez (hlavne pri zosadení) menšia námaha a rýchlejšia výroba, ale nevýhodou je, že v obraze môžu ostať malé dierky po vrtáku cez ktoré sa prevlieka pilový list, alebo rez medzi jednotlivými dýhami.

Intarziu používali už v Egypte a starom Grécku, ale najviac sa začala využívať v období baroka a rokoka pri povrchovej úprave nábytku. Princíp tkvie v tom, že povrch nábytkových predmetov z menej cenného mäkkého dreva je plošne pokrytý tenkými plátmi ušľachtileších a drahších drevín, skladaných do rôznych ornamentálnych, figurálnych alebo kvetinových vzorov. Veľmi často môžeme intarziu vidieť na historickom nábytku v zámkoch, hlavne na komodách, kabinetoch, stoloch a pod. Pôvodne vyrábali intarziu iba nábytkári, ale neskôr sa vyvinulo samostatné remeslo - intarzista. Z tých najznámejších spomeniem aspoň Abraháma Roentgena a jeho syna Davida, Jeana-Françoisa Oebena, Emila Galleho a. i.

Najskôr sa na výrobu intarzie používali rezané dýhy, čo boli vlastne tenké doštičky hrubé 3 až 8 mm, časom sa technológia zdokonalila a dnes sa používajú krájané alebo lúpané dýhy hrubé 0,6 až 2 mm.
Najčastejšie sa na intarziu používajú kontrastné dreviny ako eben, orech, javor, breza atď; ovocné dreviny - čerešňa, hruška, slivka, jabloň a mnoho iných. Taktiež sú veľmi obľúbené aj korenice. (korenica je spodná časť kmeňa stromu, ktorá sa rozvetvuje do koreňov, preto je kresba dreva v tomto mieste veľmi nepravidelná, hrčavá a veľmi zaujímavá. A zabudol som spomenúť veľmi drahá, keďže ide o veľmi krátku časť stromu)
Každé drevo má iné vlastnosti, farbu, textúru, tvrdosť, pórovitosť a pod. preto rezanie intarzie nie je úplne jednoduchá záležitosť.

V súčasnej dobe sa technika intarzie nepoužíva iba na výzdobu nábytku, ale aj na rôzne obrazy, portréty, úžitkové predmety a kopec iných vecí.

Pre lepšie pochopenie klikni napr. na tieto odkazy:
https://www.youtube.com/watch?v=CE-4fubahUU&index=26&list=PLBxu8BXx9TeRmF6YF62HgAJAtVkE-1BkW

https://www.youtube.com/watch?v=jScr9gAvULU&list=
PLBxu8BXx9TeRmF6YF62HgAJAtVkE-1BkW&index=28


 
 
TOPlist